mơ thấy có mùi lạ điềm lành hay dữ

Giấc mơ có mùi “khó chịu” điềm dữ hay lành?

Mơ thấy quét rác ở trong nhà là đự báo sắp có khách từ phương xa tới thăm. Nhưng nếu mơ thấy mình quét rác ở ngoài đường thì lại là việc Chiêm bao thấy một bãi rác cao như